Monumentenonderhoud

De huidige subsidiewetgeving voor monumenten is erop gericht dat monumenteneigenaren een meerjarig onderhoudsplan opstellen. Een logische aanpak, want het verrichten van geregeld onderhoud aan een monumentaal of historisch pand werkt preventief. Hiermee kunnen ingrijpende herstel- en restauratiewerkzaamheden vaak worden voorkomen. Monumenteneigenaren, die zijn aangesloten bij de Monumentenwacht, krijgen via de jaarlijkse inspectierapporten te horen wat er aan hun eigendom dient te gebeuren. Denk daarbij aan schilder- en schoonmaakwerk, onderhoud van dak en goten en herstel van kleine gebreken aan o.a. metselwerk, houten delen en installaties. Onze afdeling monumentenonderhoud ondersteunt u graag bij het plannen en uitvoeren van de benodigde onderhoudswerkzaamheden aan uw pand.