CERTIFICERINGEN

Onze restauratiedeskundigheid vormt de basis van onze adviezen en projectaanpak. Dat u verzekerd kunt zijn van een kwalitatief hoogstaand eindresultaat, blijkt uit de kwaliteitscertificaten waarover wij beschikken.

Wij zijn gecertificeerd erkend restauratie bouwbedrijf en aangesloten bij de Vakgroep Restauratie, een landelijke branchevereniging van ca. 35 bouwbedrijven, die allen zijn gespecialiseerd in monumentenzorg.

Ook werken wij conform het certificaat ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ en de bijbehorende norm ‘historisch timmerwerk’. Wij zijn aangesloten bij de Vereniging Timmerwerk Restauratie (VTR), een landelijke branchevereniging van ca. 10, in restauratie gespecialiseerde, timmerbedrijven.

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige bedrijven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunt het initiatief van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM) om voor alle restauratiedisciplines kwaliteitsnormen vast te leggen. De ERM werkt nauw samen met ca. 17 brancheverenigingen, waaronder de Vakgroep Restauratie en de VTR, en verstrekt een keurmerk aan restauratiebedrijven, die volgens strenge kwaliteitsnormen werken.  Dit zijn normen, die zijn vastgesteld door het College van Deskundigen van de ERM, waarin de overheid, monumenteneigenaren en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.

De beoordeling van de bedrijven laat de ERM uitvoeren door gerenommeerde certificerende instellingen, zoals EBN Certification en de Stichting Keuringsbureau Hout. De ERM-certificaten bieden aan opdrachtgevers een waarborg, dat het restauratiebedrijf beschikt over uitstekende vakkennis en jarenlange restauratie-ervaring met het Nederlands erfgoed.

Klachten van opdrachtgevers
Mocht u, ondanks het gewaarborgd vakmanschap, toch ontevreden zijn over het door ons geleverde werk dan kunt u dit uiteraard rechtstreeks aan ons kenbaar maken. Maar u kunt ook een beroep doen op de klachtenregeling van de brancheverenigingen, waar wij bij aangesloten zijn. Vanuit ons lidmaatschap zijn wij gehouden om medewerking te verlenen aan een onafhankelijke beoordeling van uw klacht door een externe bouwkundige. Deze klachtenregelingen treft u aan op de websites: www.vakgroeprestauratie.nl en www.timmerwerkrestauratie.nl.