Gefaseerde restauratie en monumentaal onderhoud van kerk en pastorie van de St. Fransiscus Xaveriuskerk te Amersfoort

Opdrachtgever: 
Parochiebestuur St. Fransiscus Xaveriuskerk te Amersfoort
Project: 
Gefaseerde restauratie en monumentaal onderhoud van kerk en pastorie van de St. Fransiscus Xaveriuskerk te Amersfoort
Architect: 
Bouw- en Restauratieadviesburo Holtzer / in samenwerking met afdeling Monumentenzorg Gemeente Amersfoort
Uitvoeringsduur: 
Gefaseerd / doorlopend sinds 1999

In de afgelopen jaren zijn de gevels van de kerk en de pastorie volgens een meerjaren restauratieonderhoudsplan aangepakt. De in het oog springende uit hout opgetrokken klokkentoren was zwaar aangetast door zwam. De stijlen van de toren zijn hersteld doormiddel van polymeerchemisch herstel. Alle betimmeringen, zoals lijstwerken, hekwerken en galmborden zijn vervangen. Tevens zijn lei- en loodwerken geheel vernieuwd.