Grootschalige restauratie rijksmonumentale villa

Opdrachtgever: 
Particulier
Project: 
Grootschalige restauratie, verbouw en uitbreiding van rijksmonumentale villa in Gooi- en Vechtstreek incl. bijgebouwen en tuinplan.
Architect: 
Six Architects BV
Uitvoeringsduur: 
26 maanden

Deze rijksmonumentale villa is gedurende een periode van 26 maanden in twee aaneengesloten fasen volledig gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid. Vele historische elementen zijn behouden gebleven, gerestaureerd en teruggebracht in originele staat. Waaronder de met houtsnijwerk bewerkte eiken opbouw van de schouw met kuif, ingelegd met ebben, alsmede de reconstructie van de bijbehorende gebeeldhouwde dekbalk in Sennonville (natuursteen). De nieuwe installaties zijn volledig weggewerkt achter lambriseringen, tegelvloeren met patronen, geornamenteerde plafonds en wandbespanningen.