Restauratie kademuren muurhuis Groot Tinnenburg te Amersfoort

Opdrachtgever: 
Particulier
Project: 
Restauratie kademuur muurhuis Groot Tinnenburg te Amersfoort
Architect: 
In eigen beheer
Uitvoeringsduur: 
2 maanden

De ernstig vervallen kademuur van muurhuis Groot Tinnenburg is opnieuw gefundeerd met stalen buispalen en opnieuw met een traditionele kalkmortel en gebikte restauratiestenen opgemetseld.